Ouderenpastoraat wijken 1 en 2

Organisatie ouderenpastoraat wijk 1
Vorige week hadden wij als bezoekbroeders en -zusters van wijk 1 een vergadering bij Willy Schouwenburg, die sinds enkele jaren dit werk op voortreffelijke wijze coördineert.
Arie Blokland heeft te kennen gegeven te willen stoppen met het ouderenbezoek. Met passie en gedrevenheid heeft hij zo’n zes jaar dit mooie werk gedaan. Elly de Regt had al in een eerder stadium haar bezoekwerk afgerond. Ook zij heeft met veel liefde en toewijding deze taak in haar wijk verricht. Bij dezen willen wij Arie en Elly van harte dankzeggen voor de vele pastorale bezoeken die zij de afgelopen jaren in de gemeente hebben afgelegd.
Wat gedaan werd uit liefde voor Jezus gaat niet verloren, maar blijft bestaan!
Ad den Besten (06 53145410) en Willem ’t Jong (0184 773176) zijn behalve ouderling voor hun eigen sectie ook extra betrokken bij de ouderen in wijk 1.
Jan Hilgeman (0184 414857) en Gert Vink (0184 418694) mogen wij als nieuwe bezoekbroeders begroeten. In een later stadium wordt bekend, welke straten zij onder hun hoede zullen nemen.
Paula Wagenmakers (06 15682166) blijft de ouderen in de Hooghe Lijster, Reigerlaan en Merelstraat bezoeken.
Janneke den Besten (06 41913677) heeft de wijk van Elly de Regt overgenomen: Rivierdijk, Rietzangerstraat, Rietlanden, Vogelenzang, Vinkenstraat en Aalscholverstraat.
Sjoerd Wiersma (0184 415207) heeft de zorg over de ouderen in de Boog, de Rembrandtflats, Havikstraat en Karekietstraat.
Willy Schouwenburg (0184 420114) heeft naast haar coördinatietaak de ouderen op Molendijk, Tuinfluiterstraat, Kerkbuurt, Wilhelminastraat, Hobbemastraat, Weresteijn, Elzenhof, Wilgenhof, Populierenhof, Berkenhof, Locksweer, Reinenweer, Kweldamweg en Bovenkerkseweg Giessenburg onder haar vleugels.
Ds. J. Riemersma (0184 420788) zorgt voor de ouderen in Parkzicht, Hof van Sliedrecht en Sleyeborgh  Tevens is hij aanspreekpunt voor crisispastoraat, zieken(huis)bezoek en begrafenissen.
Het bovenstaande betreft de ouderen (76 jaar en ouder) van wijk 1.

Organisatie ouderenwerk wijk 2
De ouderen van wijk 2 vallen in principe onder hun blokouderlingen.
Ook daar is ds. J. Riemersma aanspreekpunt voor crisispastoraat, zieken(huis)bezoek en begrafenissen. De ouderen in Overslydrecht en Waerthove hebben eveneens zijn aandacht.

Wij wensen elkaar, ieder die in het pastoraat mag werken, Gods wijsheid en zegen toe.