Paasgroetenactie 2015

Paasgroetenactie 2015
Ook dit jaar doen we mee aan de Paasgroetenactie. Er is gekozen voor de dubbele kaarten. De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze Paasgroet uitgaat. Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden. Kaarten met adres of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven. De onderste kaart kan de gedetineerde zelf versturen, daar moet niets op geschreven worden, maar het is fijn als u daar wel een postzegel op plakt. Dus de envelop graag voorzien van een postzegel en de tweede kaart. Dit is een bloemenkaart, geen paasgroet, zodat gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen versturen. De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan, zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.
Op zondag 15 maart  en zondag 22 maart liggen de kaarten in beide kerkgebouwen en kunt u voor of na de dienst deze kaarten meenemen. De kaarten moeten vóór 1 april verzonden zijn. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er aan hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!
Namens de diaconie, Wout van Tilburg