Pinksterzendingscollecte

Deze zondag zal er in onze gemeente de Pinksterzendingscollecte worden gehouden. Het is een algemene zendingscollecte en de opbrengst zal worden gebruikt voor de zendingswerkers die wij als gemeente ondersteunen. Op dit moment zijn dit met name de familie Peters in Suriname, Margaret den Besten in Kameroen en Willem Jan de Wit in Egypte.

Miguel en Greet Peters

Miguel en Greet Peters werken voor de MAF in Suriname op vliegbasis Zorg en Hoop. Miguel is hier Interim Base Manager. De MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt de MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Zoals u weet, heeft de familie Peters afgelopen december in de Handpalm verteld over hun werk, de noden en de zegeningen op het werk in Suriname.

Margaret den Besten

Margaret den Besten is voor Wycliffe uitgezonden naar Kameroen. Wycliffe bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld. Het doel van Wycliffe is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in eigen taal. Margaret doet vanaf afgelopen september onderzoek naar drie talen; Banoho, Njowi en Kwakum, met als doel deze op schrift te stellen, zodat er begonnen kan worden met het vertalen van de Bijbel.

Willem Jan de Wit

Willem-Jan de Wit is docent bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Caïro. Hij is naar Egypte uitgezonden door de GZB. Als gemeente steunen wij Willem-Jan al enkele jaren via het GZB-Deelgenotenproject.

Wij bevelen de zendingswerkers en hun werk aan in uw voorbede. Ook bevelen wij uiteraard de collecte van harte bij u aan. Uw gaven zijn echt nodig.