Praise Him concert gaat niet door

Door de nieuwe coronamaatregelen kan het concert van Praise Him op zaterdag
13 november helaas niet doorgaan. De termijn om maatregelen te nemen die een
concert mogelijk maken, is te kort. Er wordt uitgekeken naar een andere tijdstip
en vooral andere omstandigheden.
PR Praise Him a.i., Johan Koppelaar