Psycho Sociaal Pastoraat (PSP)

Heeft u ondersteuning nodig voor psychosociale problemen, geriatrische problemen, problemen bij het opvoeden of problemen met een handicap, dan kunt u een beroep doen op deze werkgroep waarin gemeenteleden vrijwilligerswerk doen. Al deze vrijwilligers zijn door de wijkkerkenraden benoemd en hebben geheimhoudingsplicht.
Werkgroep leden bezoeken u regelmatig voor een bepaalde periode. Indien mogelijk tijdelijk, maar bij chronische problemen kan dit ook langdurig zijn. De ondersteuning die geboden wordt is als aanvulling op de ambtelijke pastorale zorg en werkt  altijd in overleg met de al aanwezige professionele hulpverleners of er wordt wachttijdbegeleiding geboden. Wie vragen heeft of hulp wil bieden, kan bellen of mailen met Gisela Mink-Tien, tel. 0184 636324, gisela.mink-tien@hotmail.com