Rectificatie

Helaas is in de brief, die vorige week bij het Kerkblad is gevoegd, een fout geslopen.
Aan u werd gevraagd het abonnementsgeld voor het 2e halfjaar 2015 te voldoen.
Dit moet zijn 1e halfjaar 2016.