Restauratie orgelpijpen

In de komende weken zullen de frontpijpen van het Naberorgel in de Grote Kerk worden gerestaureerd. Dit kan voor wat ongemak zorgen tijdens de avondopenstelling van de
kerk en de zondagse diensten. Ook zal het geluid soms anders klinken dan we gewoon zijn. Als er meer te melden valt over de restauratie zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gert-Jan Vermaas en Jan van der Kolk