Solidariteitskas 2022

In mei van dit jaar zijn binnen onze gemeente alle belijdende leden benaderd t.b.v. de Solidariteitskas. Dit waren 1.331 enveloppen en 566 automatische incasso’s. Tot heden hebben 1.633 leden hun bijdrage van € 10,- betaald. Dit houdt in dat 264 leden hun bijdrage nog niet hebben betaald. Wilt u a.u.b. in uw administratie nazien of u uw bijdrage voor de solidariteitskas al hebt overgemaakt? Als dit nog niet het geval is, wilt u dan het bedrag van € 10,- alsnog betalen door middel van de toegezonden acceptgirokaart of het bedrag overmaken op onze bankrekening NL13 RABO 0373 7292 78 van de CvK Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. Solidariteitskas. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken deze betaling z.s.m. te doen, zodat wij over enkele weken geen herinneringen hoeven te versturen. Dit voorkomt werk en kosten. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom en Gertjan Rietveld