Spaaractie Albert Heijn: ook losse stickers zijn welkom!

De spaaractie ten behoeve van een plaatselijke vereniging of kerk loopt nog tot 14 mei bij  Albert Heijn. Wanneer u een actieproduct koopt ontvangt u een sticker. Een volle spaarkaart is € 5,00 waard, waarbij € 2,50 voor uzelf is bestemd en u de andere € 2,50 kunt bestemmen voor een club, kerk of vereniging in Sliedrecht. Wanneer u aangeeft te sparen voor de Hervormde Gemeente zullen wij het bedrag bestemmen voor de Voedselbank in Sliedrecht. U kunt volle spaarkaarten zelf inleveren, maar er is ook de mogelijkheid dit te doen op D.V. zondag 18 mei. Bij de ingang van kerk zal dan een doos/bus staan waar u deze kaarten in kunt doen. In dat geval zal de volledige € 5,00 ten gunste komen van het bestemde doel. Ook losse stickers kunt u kwijt in de daartoe bestemde dozen die vanaf Paaszondag te vinden zijn bij de ingang van de kerk. Dus ook al krijgt u zelf geen spaarkaart vol, dan kunt u helpen door de losse stickers te doneren. Het werk van de voedsel- en kledingbank blijkt nog steeds hard nodig en gelukkig zijn er vele mensen die dit werk ondersteunen. U kunt meer lezen over dit werk en de mogelijkheden om zelf praktisch hulp te bieden via de website van de voedselbank: www.voedselbanksliedrecht.nl

Van harte bij u aanbevolen!
Arjan den Otter, namens het college van diakenen