Terugblik Baggerfestival

Dankbaar mogen we terug zien op mooie dagen rondom het Baggerfestival. Samen met 7 andere kerkelijke gemeenten mochten we aanwezig zijn in de Kerkbuurt en het langs wandelend publiek iets aanbieden, naar hen luisteren of een vriendelijk woord spreken. Soms was er gelegenheid om een dieper gesprek te voeren en te spreken over Gods Liefde.
Steeds werd een blok van twee uur ingevuld door één van de deelnemende kerken. Vooraf was in de Bethel Kerk gelegenheid om met en voor elkaar te bidden.
We willen iedereen die zijn of haar medewerking heeft verleend hiervoor bedanken.
Er waren mensen om de tenten op te bouwen, anderen die ze sfeervol hebben ingericht, mensen die ver van te voren al bezig waren met het bedenken en maken van passend decoratiemateriaal, aan- en afvoertroepen, mensen die gebeden hebben om vrijmoedigheid en zegen. En nu mogen we heel dankbaar zeggen dat we dit ook allemaal hebben ervaren en gekregen.
Zondag is het festival afgesloten met een dienst op het Dr. Langeveldplein.
Wat mooi dat de boodschap van Liefde en genade een plaats heeft gekregen op dit evenement.
Nogmaals, iedereen die zich heeft laten gebruiken voor dit stukje werk in Gods wijngaard, heel hartelijk dank.
Marcel Kornet, Frans Willemsen,
Jacco de Koning en Paula Redelijkheid