Tijd van de Heer

We zijn een nieuw jaar begonnen. We leven in Anno Domini, het jaar van de Heer, 2022. Mooie terminologie. Een jaar is een jaar van de Heer. Hij regeert ons immers. Hij is werkzaam om al zijn plannen tot voltooiing te brengen. Hiervoor gebruikt Hij ook dit jaar. Hij brengt zijn goede voornemens ten uitvoer. Dat mag ons ontspanning en rust geven in de spannende en turbulente tijd die wij meemaken.
In Anno Domini 2022 hebben wij elke ‘achtste dag’ een viering van het begin van de nieuwe schepping, om te gedenken wat de Heer deed in de voorbije jaren, dit jaar doet en…? Zou er nog een komend jaar zijn? Misschien is dit wel het jaar van zijn definitieve verschijning… Laten we hiermee rekenen!
Maar tot de tijd van de wederkomst van onze Heer starten we elke week met de ‘Dies Dominica’, de ‘Dag van de Heer’. Om Hem te prijzen. Om het van Hem te verwachten. Om zijn Woord te horen. Om zijn zegen te ontvangen.
Zo kunnen we verder!