Tijdcollecte

Vanuit de diaconie is het initiatief genomen om een ‘tijdcollecte’ te organiseren. Het idee is om naast een gewone collecte, een derde collecte te houden waarin gemeenteleden hun tijd kunnen geven. We willen daarmee duidelijk maken dat, naast het geven van geld, juist nu het geven van schaarse tijd het collecteren waard is. We doen dit in de dienst omdat God aan ons vraagt om zowel ons geld en onze tijd voor de ander te gebruiken. En met de tijdcollecte brengen we gelijk ook de mooie activiteiten en lege vacatures die er in de verschillende commissies in de gemeente zijn, onder uw aandacht. De tijdcollecte zal worden gehouden in de morgendienst van D.V. zondag 1 september. In het eerstvolgende Kerkblad zal meer info staan over de tijdcollecte en de mogelijke doelen om uw tijd aan te geven. Weet u ook een activiteit, vacature in uw commissie of een ander tijddoel, laat het ons dan weten. Voor aanmelding van een tijddoel of meer informatie over de tijdcollecte kunt u terecht bij Wim van Tuijl, wavantuijl@hotmail.com, of Ronald Kornet, ronald.kornet@tele2.nl.