Toeleven naar Kerst

Graag deel ik in deze tijd van Advent liedteksten die mij raken, op weg naar Kerst.
Uiteraard in de hoop dat deze teksten ook u en jou te denken geven, bemoedigen, of anderszins van waarde zijn. Dit keer opnieuw een liedtekst van LEV, die op YouTube
prima te vinden is. Het nummer heet ‘Vandaag bij ons’ en een deel van de tekst luidt:
Als U vandaag bij ons zou komen, zouden we engelen horen zingen, engelen horen zingen?
Of zouden wij ze niet meer horen door onze alledaagse dingen, alledaagse dingen?
Zouden media U vinden voor de herders zijn geweest?
Wordt U afgedaan als nepnieuws of geloven wij nog steeds?
Vandaag bij ons. Hoe zou U komen?
Vandaag bij ons. Waar zou U wonen?
U bent bij ons, ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Wat een kerstverhaal!’

Ten slotte
Een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen, ds. Michiel Vastenhout