Vacature pastoraal werker voor 18 uur per week

Hervormde Gemeente Sliedrecht

Wijkgemeente 1&2

De Hervormde Gemeente Sliedrecht heeft haar basis in het “baggerdorp” Sliedrecht, gelegen aan de rivier de Merwede. De Hervormde Gemeente is een diverse geloofsgemeenschap. Onze wijkgemeenten hebben de confessionele signatuur. Wij voelen ons verbonden met het belijden van de kerk van alle eeuwen. Ons verlangen is om samen op te trekken en naar elkaar om te zien. We ontmoeten elkaar in onze zondagse erediensten en doordeweeks zijn er activiteiten voor jong en oud. Vanwege het vertrek van de pastoraal werker is er per direct behoefte aan een

Pastoraal Werker  voor 18 uur/week

Wie zoeken wij? Een pastoraal werker die

 • In leven en werken leerling van Jezus Christus is;
 • Een theologische opleiding gehad heeft op minimaal HBO-niveau en preekbevoegdheid heeft;
 • Geregistreerd staat in het register kerkelijk werker van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • Affiniteit en het liefst ervaring met ouderenpastoraat heeft;
 • Flexibel is in de te werken uren;
 • Goede contactuele eigenschappen heeft;
 • Zelfstandig kan werken.

Uw taken zijn o.a.

 • In samenwerking met de wijkpredikanten pastorale zorg te verlenen aan ouderen en zieken;
 • Zelfstandig uitvaartdiensten te verzorgen;
 • Samenwerken in het ouderenpastoraatsteam;
 • Bij toerbeurt het verzorgen van weeksluitingen in zorgcentrum Overslydrecht;
 • Een verdere inkleuring te geven aan ons huidig ouderenpastoraat.

Wat bieden wij

 • Een meelevende kerkelijke gemeente met oog voor de ouderen;
 • Ruimte voor eigen creativiteit en inbreng;
 • Een salaris conform de Arbeidsvoorwaarden voor de kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Een jaarcontract met uitzicht op termijn een vast dienstverband.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ds. G.J. Mink (ds.mink@hervormdsliedrecht.nl) en ds J.W. Sparreboom (jwsparreboom@hetnet.nl)

Uw motivatiebrief met CV kunt u uiterlijk tot 1 mei sturen bij voorkeur per e-mail naar de scriba: scribawijk2@hervormdsliedrecht.nl. Of anders naar Scriba Krijn Schep, Vivaldilaan 122, 3363 KG Sliedrecht. Meer informatie over de Hervormde Gemeente Sliedrecht vindt u op onze website www.hervormdsliedrecht.nl