Vakantie ds. M.H. Vastenhout

Vanaf zaterdag 16 juli heb ik een drietal weken zomervakantie. Ik kijk terug op een mooi, inspirerend, en ook wel intensief eerste jaar als predikant in hervormd Sliedrecht.
We zijn als gezin dankbaar voor de manier waarop we onze weg in het dorp en in de kerkelijke gemeente hebben weten te vinden. Tegelijk is het goed om nu de ruimte te hebben om even afstand te nemen, en tot rust te komen.
Dat willen we doen door met onze tent een voor ons nog onbekend gebied te gaan verkennen, namelijk Karinthië, in het zuiden van Oostenrijk. Op maandag 8 augustus hoop ik het werk in de gemeente weer op te pakken.
Het crisispastoraat is in deze weken onderling ‘afgedekt’ tussen ds. Mink, pastor Jansen en mijzelf. Uiteraard kunt u in voorkomende situaties altijd contact leggen met de blokouderling, de scriba of één van ons drieën.

Een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen,
ds. Michiel Vastenhout