Vakantie ds. & mevr. Mink

De komende week hopen ds. Mink en zijn vrouw vakantie te hebben. Wilt u in voorkomende gevallen contact opnemen met uw blokouderling of met de scriba
van onze wijkkerkenraad, Heleen van der Vlist-de Bruijn.