Van de kerkenraadstafel

De kleine kerkenraad van de wijken 1 en 2 heeft dinsdag 8 september voor het eerst in het nieuwe seizoen vergaderd.
Dit keer konden we fysiek bij elkaar komen in de grote zaal van de Maranathakerk. Natuurlijk wel op 1,5 meter afstand, maar het was heel fijn elkaar weer eens echt te zien. Dat merkte je ook aan de onderlinge gesprekken, waarbij de voorzitter regelmatig moest ingrijpen om de voortgang te bevorderen.
Er zijn natuurlijk veel punten de revue gepasseerd. Een aantal wil ik nog met jullie delen.
We hebben gekeken naar de coronatijd die achter ons ligt.
Een bewogen tijd, waarin regelen vaak voor meeleven kwam.
En nu… weer vooruit kijken en hopen, bidden en vertrouwen dat er betere tijden mogen komen. In ieder geval zijn we dankbaar, dat het meeste ‘kerkenwerk’, weer van start mag gaan, ook al is het in aangepaste vorm.
Dit betekent helaas ook dat we een capaciteitsprobleem hebben met onze huidige ruimtes. Alle zalen zaten onder normale omstandigheden doordeweeks altijd al vol. Dat is er, nu de anderhalvemeterregeling gehandhaafd moet worden, natuurlijk niet beter op geworden. Het is passen, meten en schipperen. Laten we daar allemaal rekening mee houden en er begrip voor opbrengen dat het, vooral ook voor onze kosters, niet meevalt om alles in goede banen te leiden. Flexibel zijn en samenwerken zijn nu, nog meer dan anders, basisbegrippen.
De uitgestelde Belijdenisdienst mag, naar wij hopen, plaats gaan vinden op zondag 11 oktober. Iets om naar uit te kijken. Vooral voor de catechisanten, maar ook voor ons als gemeente.
De beroepingscommissie, een fijne groep volgens de deelnemers, komt iedere twee weken bij elkaar en er wordt hard gewerkt om een passende predikant voor onze gemeente te vinden.
Het leek er enige tijd op dat we voor de catechisaties en het clubwerk te weinig medewerkers zouden hebben. Hierin is echter gebleken dat God zijn gemeente niet loslaat. Er hebben zich voldoende mensen aangemeld om dit bijzondere en zo belangrijke werk binnen onze gemeente vorm te blijven geven.
Wanneer we zo naar dit lijstje kijken, overheerst de dankbaarheid. Dankbaarheid voor zoveel mooie mensen, voor wat weer kan, maar vooral dankbaarheid tot God, die ons vast blijft houden en Kracht geeft! Laten we met elkaar in gebed onze dank uitspreken, en bidden dat alle mooie dingen die gebeuren gezegend mogen worden!