Van de kerkenraadstafel

Dinsdag 9 februari is de kleine kerkenraad online bij elkaar geweest. We hebben een aantal punten besproken die we met jullie willen delen.

Activiteiten
Als eerste willen we melden dat er helaas veel activiteiten stil liggen. Dit betekent echter niet dat er niets gebeurt!
Achter de schermen gebeurt nog steeds heel veel. Er worden contacten gehouden door de catecheten met catechisanten.
De Youth Alpha is wel gestopt voor dit seizoen, maar ook daar betekent het niet dat er niets gebeurt.
De Kinderkerk is in staat gebleken om met heel veel creativiteit en inzet een mooi programma te maken en ook zijn er attenties verspreid.
De Grote Kerk is nog steeds maandag tot zaterdag van 19.00 tot 19.45 uur open om eens even binnen te lopen voor een praatje of een moment van bezinning.
De telefoon wordt weer als telefoon gebruikt.
Op die manier hopen we toch met elkaar kerk te kunnen blijven en laten we de moed niet zakken!

Gebed van en voor de gemeente
In deze tijd van minder persoonlijke contacten merken we dat behoefte om als gemeente met elkaar en voor elkaar te bidden groter is. De impact van de huidige tijd is heftig. We geven de gemeente dan ook graag de gelegenheid om voorbede te vragen. We kennen natuurlijk de voorbede tijdens de kerkdiensten, waar we bidden voor huwelijk, geboorte, overlijden, ziekenhuisopnames en ernstige ziekte van gemeenteleden. Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer redenen tot gebed. Er zijn zieke familieleden en vrienden, waar we ons zorgen om maken.
We hebben zelf problemen, omdat er erg veel op ons afkomt en zo is er nog wel meer.
Tijdens onze vroegere, fysieke kerkdiensten was het Ministry Team na de diensten beschikbaar voor gebed, maar ook nu willen ze voor en met je bidden.
En ook zijn er de Gebedsdiensten tweewekelijks op maandag. Dan bidt een groep gemeenteleden voor het werk in de gemeente en doen ze voorbede voor mensen in nood.
Een mooie plaats om zorgen neer te leggen. We willen iedereen uitnodigen om gebruik te maken van deze gebedsdiensten en het Ministry Team, want wat is er mooier dan als gemeente met elkaar mee te leven en beter dan je zorgen bij God neer te mogen leggen. Om hiervan gebruik te maken kan er contact worden opgenomen met Frans Willemsen, 0184 415506, e-mail: f.m.willemsen@solconmail.nl.

Kennismaking ds. Vastenhout en zijn gezin
We zien uit naar de kennismaking en hopen op Gods zegen over het beroep. Meer hierover van de Beroepingscommissie vinden jullie in de website.
We hopen met elkaar door te mogen gaan in Zijn spoor!

Mieke van ’t Veer