Vanuit de kerkenraadsvergadering van wijk 1

Vanuit de kerkenraadsvergadering
Ouderling Bart Mijnster heeft besloten om met zijn gezin naar een andere gemeente over te gaan en heeft daarom zijn ambt neergelegd. Uiteraard betreuren we dit, maar we respecteren zijn beslissing. We bedanken hem voor het werk in onze gemeente en wensen hem met zijn vrouw Mirjam en hun dochters Gods zegen toe.
In januari zijn diverse ambtsdragers aftredend. In het Kerkblad van 25 september komen hier verdere mededelingen over. Wij vragen uw voorbede als we weer op zoek gaan naar nieuwe ambtsdragers voor de kerkenraad en voor het beroepingswerk voor een nieuwe predikant.