Verslag diaconievergadering 22 juni

De laatste vergadering voor de zomervakantie. Er waren een fors aantal nieuwe hulpaanvragen die we besproken hebben met elkaar. Wilt u in de zomerperiode oog houden voor de naaste die wellicht eenzaam is of waar financiële middelen ontbreken om er even tussenuit te kunnen. Aandacht, een vriendelijk woord en gastvrijheid doen altijd goed. Er zijn diverse jaarverslagen van organisaties en commissies binnengekomen. Onder andere die van de Spring In. Wat fantastisch dat vele vrijwilligers in onze gemeente zich in willen zetten en om een beeld te geven van de ruim 1000! uren aan inzet delen we inzet en aard van deze werkzaamheden in 2014 graag met u.

Urenverantwoording  2014

Aandacht geven/ gesprek                                 539
Boodschappen doen                                          194
Huishoudelijke hulp verlenen                        100
Begeleiden arts/specialist/kerk                       74
Ondersteuning mantelzorg                                30
Administratie                                                             –
Voorlezen                                                                  15
Huis/tuin-klusjes                                                   16
Vervoer                                                                    145
Wandelen                                                                    8
Heilig Avondmaal “Overslydrecht”                10
oppas                                                                            –
renovatie/verhuizing                                           45
Totaal uren                                                          1176

Verder stonden we stil bij het initiatief van de Sociale Moestuin en hebben we gekeken op welke wijze we daar als diaconie kunnen bijdragen aan een winst-winst situatie. Enerzijds steun leveren aan dit werk en anderzijds gebruik maken van de geteelde producten voor onze naaste. De ontwikkelingen rondom Wet Maatschappelijke Ondersteuningen en de consequenties daarvan wordt door ons gevolgd. We zien dat samenwerking tussen bijvoorbeeld het sociaal team in Sliedrecht en de diaconieën steeds belangrijker wordt. Mogelijk minder bekend bij u als gemeentelid is ook het DMW, oftewel het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Het DMW opereert voor het publiek onder de naam: De Schuilplaats en op de website kunt u lezen welke ondersteuning zoals geboden wordt.
U kunt denken aan ondersteuning bij relatie- en opvoedingsproblemen, psychische, seksuele en verwerkingsproblemen, zoals rouw en incest. Wilt u dit werk ook opdragen in uw gebed? Tijdens de vakantieperiode is de diaconie bereikbaar via de secretaris.
Op 7 september staat de eerstvolgende vergadering gepland. We wensen u en jou een fijne vakantie toe, hier of elders!

Met een hartelijke groet,
Arjan den Otter
secretaris college van diakenen.