Verslag diaconievergadering 3 maart

Voorafgaand aan de vergadering was Ard-Jan Kok van Luisterend Dienen uitgenodigd om een toelichting te geven op het werk vanuit deze organisatie. Luisterend Dienen is het diaconale programma vanuit de PKN en de GZB (www.luisterenddienen.nl). Luisterend Dienen richt zich op projecten voor binnen- en buitenlands diaconaat en onderscheidt daarbij de volgende werkvelden: Onderwijs, Gezondheidszorg, Landbouw en Gemeenschapsontwikkeling, Sociaal-diaconale hulp en Noodhulp. In de inleiding werd gewezen op Ezechiƫl 16 met als vraag wat in Gods ogen de ongerechtigheid was van Sodom die leidde tot vernietiging. Het antwoord staat in vers 49, namelijk dat Sodom rijk was maar niet omzag naar de ellendige en arme. Diaconale hulp is een verantwoording van ons allen.
De jaarrekening over 2013 van de Diaconie is behandeld en goedgekeurd door de vergadering.
Naast aanvragen voor financiƫle ondersteuning is ook aandacht besteed aan de nazorg van gemeenteleden die steun hebben ontvangen. Ook dat is een belangrijk onderdeel van het diaconale werk. Heeft u of weet u van iemand die ondersteuning goed kan gebruiken laat dit dan weten aan de blokdiaken of via diaconie@hervormdsliedrecht.nl
Het huidige beleidsplan is toe aan herziening. In de vergadering zijn de eerste stappen, om het beleid voor de komende vier jaar vast te gaan stellen, gezet. De volgende vergadering zullen we de speerpunten gaan benoemen.
Aan het eind van de vergadering is afscheid genomen van Pieter de Jong en Wim van Tent (voormalig voorzitter).Nogmaals dank voor jullie inzet en Gods Zegen toegewenst!

Arjan den Otter