Viering Heilig Avondmaal

Zondag 12 september vieren we als gemeente de Maaltijd van onze Heer en Heiland.
De dienst wordt geleid door ds. G.J. Mink, maar zelf hoop ik zeker ook in de dienst te zijn.
Ik kijk er naar uit om voor het eerst samen met u en jullie het Avondmaal te kunnen meevieren. Terugkijken naar wat Christus voor ons heeft gedaan. Om ons heen kijken om te beseffen dat we gelukkig niet in ons eentje hoeven te geloven. En vooruitkijken naar de komst van Gods nieuwe wereld en de bruiloft van het Lam.
Ik moest denken aan woorden uit het lied Maranatha (Sela). Woorden die het naar voren kijken aan de Tafel onderstrepen:
‘Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer, kom! Heer, wij zien met groot verlangen uit naar het eeuwig koninkrijk van God. Waar uw kerk zal stralen als uw bruid; met haar bruidegom verenigd wordt.’
Een bemoedigende viering gewenst!

Een hartelijke groet,
ds. Michiel Vastenhout