Voorbereiding en gespreksvragen 10 mei 2020 16.45 uur

Zondagmiddag staan we in de leerdienst stil bij het gebod ‘U zult geen vals getuigenis spreken’. We lezen uit Spreuken 12: 18 en 16: 24. We laten ons leiden door Zondag 43 uit de HC.

Ter overweging hierbij enkele vragen vooraf die kunnen helpen om met meer zegen de dienst mee te maken:

  1. Wat roept dit gebod bij je op? En het fragment uit de HC?
  2. Het negende gebod roept ook spanning op. Het spreken van de waarheid kan soms tot problemen leiden. Vgl. Ex. 1: 19; Joz. 2: 4-5. Denk ook aan de Tweede Wereldoorlog toen mensen Joden verborgen in hun huizen en dat ontkenden als er door Duitse soldaten naar gevraagd werd. Wat zou jij / u voor antwoord geven in zo’n situatie? In welke situaties vind jij het moeilijk om de waarheid te spreken?
  3. Jakobus schrijft: ‘Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man’ (3: 2). Wie is er voor jou een voorbeeld als het gaat om ons spreken?
  4. Voor de kinderen: Zorg dat je zondagmiddag een tandenborstel en tandpasta bij de hand hebt…

Enkele vragen die kunnen dienen voor een gesprek n.a.v. de dienst van vanmiddag:

  1. Wat heb je van deze preek geleerd?
  2. Lees nogmaals Spreuken 16: 24. Voor wie zou jij deze tekst in de praktijk willen brengen? Hoe zou je dat concreet kunnen doen?

Eventueel verder lezen: Spreuken 6: 16-19; Efeze 4: 25-32; Jakobus 3: 1-12