Voortgang omtrent Huis van de Kerk

Tijdens en na de gemeenteavond van 17 september zijn diverse vragen naar aanleiding van de presentatie bij de commissie Huis van de Kerk binnen gekomen. De vragen, die zowel tijdens de avond schriftelijk zijn gesteld als via de mail zijn ontvangen, zijn gerubriceerd en door de commissie van een antwoord voorzien. De commissie heeft er niet voor gekozen de presentatie en de vragen-/antwoordenlijst integraal op de website te plaatsen. Wie geïnteresseerd is in de presentatie en/of de vragen-/antwoordenlijst kan dit opvragen via: hvdk@hervormdsliedrecht.nl.

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op donderdag 27 september jl. is het onderwerp ‘nieuwbouw’ aan de orde geweest en is besloten op de ingeslagen weg verder te gaan. De commissie is gevraagd zelf als regiegroep te gaan fungeren en werkgroepen te gaan samenstellen. Er komen werkgroepen voor programma van eisen; geldwerving/financiën; exploitatie/beheer en communicatie.

Wij doen een beroep op gemeenteleden die menen in één van de werkgroepen een bijdrage te kunnen leveren, dat aan de commissie te laten weten via het mailadres: hvdk@hervormdsliedrecht.nl.