[VRdB] Avondkring

Het is al weer even geleden dat wij in dit seizoen voor de eerste keer bij elkaar kwamen. Op een andere manier en andere plaats, maar het was heel fijn om elkaar te ontmoeten en na te denken over het thema uit Prediker: ‘Wees wijs’. En daar houden wij ons allen in deze tijd, zeker nu de besmettingen met het coronavirus zo oplopen, ook mee bezig. Als bestuur dachten wij dat het daarom wijzer is om de komende verenigingsavond niet door te laten gaan, hoe jammer dit ook is. Wel willen wij, via de kerkradio van de Grote Kerk bijbelstudie 2 uit het juninummer kort behandelen. Luistert u dan thuis mee?  En bedenk dat bij alles wat zo anders gaat het Woord van God hetzelfde blijft. Wij hebben over de volgende kringavond van 12 november nog geen besluit genomen.

Dat hoort u nog van ons.