Werkgroep Kerk en Israël

Meer dan 75 belangstellenden beleefden op 5 maart jl. een bijzondere avond in de Maranathakerk waar de heer Gijs Zonnenberg een presentatie gaf van zijn programma” Passie en Pasen in Jeruzalem”. Mooie beelden, van voor velen bekende plaatsen in Jeruzalem en omstreken, passeerden de revue. Op deze wijze werden wij wel erg betrokken bij de kruisgang van onze Here Jezus. De beelden, afgewisseld met passende schriftlezingen, declamaties en samenzang, maakten ons alleen maar meer bewust van het verzoenend sterven van Jezus en de belofte ons gegeven. Na afloop werd gecollecteerd voor “Jemima”, een christelijk tehuis in Bethlehem voor Arabische kinderen met een handicap. De collecte bracht het mooie bedrag op van € 389,70. Was u niet aanwezig maar wilt u alsnog bijdragen? Dat kan door overmaking van uw bijdrage aan “Jemima”, bankrekeningnr. NL53RABO0367507560. Hartelijk aanbevolen.