[Wijk 3&4] Ambtsdragersverkiezing

In de afzonderlijke kerkenraadsvergaderingen van donderdag 12 maart jl. hebben de kerkenraden dubbeltallen opgesteld voor de nog openstaande vacatures in beide kerkenraden.

De geplande verkiezing van ambtsdragers kon in maart niet doorgaan i.v.m. de coronacrisis. Omdat de diverse maatregelen weer enigszins versoepeld zijn, zal de ambtsdragersverkiezing worden gehouden op D.V. woensdagavond 9 september.

Dit keer zal deze bijzondere lidmatenvergadering worden gehouden per wijk en op twee verschillende plaatsen.

De lidmatenvergadering voor belijdende leden van wijk 3 zal worden gehouden in de Grote Kerk, aanvang 20.00 uur precies. De lidmatenvergadering voor belijdende leden van wijk 4 zal worden gehouden in Maranatha Kerk, aanvang 20.15 uur precies. Vanzelfsprekend zullen er ook op deze avond maatregelen genomen worden om voldoende afstand te kunnen bewaren.

De volgende dubbeltallen zijn opgesteld:

Voor wijk 3:

Jeugdouderling:

G.A. Bakker

R.A. Verveer

Ouderling 1:

A. Huisman

J.B.M. Karens

Ouderling 2:

E. Pott

W.J.H. Smits

Voor wijk 4:

Ouderling:

H. Boele

P. Stam

Ouderling – Ouderenpastoraat:

T. Haak

D. Trapman

Ouderling – Evangelisatie:

H. Brons

T.M. Groothedde

Wij willen u vragen  bovenstaande broeders in uw gebeden te gedenken, en te bidden om een vervulling van de nog openstaande vacatures.