[Wijk 4] Verkiezing ambtsdragers

Op de 9e september zijn in de vergadering van stemgerechtigde lidmaten in de Maranatha Kerk de volgende broeders verkozen. Als

  • ouderling Pieter Stam
  • evangelisatie-ouderling Hendrik Brons
  • ouderling ouderenpastoraat Teus Haak

17 september zouden zij hun beslissing kenbaar maken. Gedenk hen in uw en jouw gebeden om rust op wat ze beslist hebben. Wij bidden ook voor de broeders die niet gekozen zijn.