Zingen in de kerkdienst

Gelukkig kunnen we als gemeente nog steeds zingen. De meerderheid van de kerkgangers zit op fysieke afstand van het kerkgebouw maar houdt thuis de lofzang gaande. In de kerk hebben we de zangers van dienst die namens de fysiek aanwezigen hun stem verheffen. Allen kunnen zingen met het hart. Wat een zegen. De Here troont immers op de lofzangen van zijn volk.
Waarom is gemeentezang zo belangrijk? Waarom kunnen we dit niet missen? Omdat het alles te maken heeft met de structuur van de kerkdienst. Die zou je kunnen omschrijven met het woord: ‘dialoog’. Er vindt een dialoog plaats tussen de Heer en ons. Hij neemt het woord, van ons komt het antwoord. Zijn klank vindt weerklank bij ons. God spreekt bijvoorbeeld in groet, wets-lezing, schriftlezing en zegen. Wij reageren met gebed, belijdenis, collecte en vooral zang. Laten we zo onze verbondenheid met de Heer gestalte blijven geven.