Nieuws van de zendingcommissie

Afgelopen zondag 2 juli heeft ds. Laurens Jan Vogelaar afscheid genomen van zijn gemeente in Den Haag. Namens onze gemeente is er een kaart naar de familie gestuurd met de tekst: ‘Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht’ (Jeremia 17: 7-8). Ons meeleven wordt enorm gewaardeerd door Laurens Jan en Lourina. De kerntekst van de preek afgelopen zondag was Lukas 8: 15. Laurens Jan en Lourina beginnen na hun vakantie met de opleiding bij de GZB. Hij geeft zelf het volgende aan wat hij o.a. gaat doen: ‘We zullen alvast beginnen met taalstudie. We zullen ons op Sulawesi nl. verstaanbaar moeten gaan maken in het Maleis (officiële taal in Indonesië). Verder moet ik bij de Protestantse Theologische Universiteit een missionair examen afleggen. Kerkordelijk is dat nl. een voorwaarde om beroepen te kunnen worden door de synode (namens de GZB) als zendingspredikant. Ik zal voor dat examen moeten studeren en ook moet ik een scriptie schrijven.’
In augustus hoopt Laurens Jan bij ons voor te gaan. Laten we als gemeente biddend achter hen staan!
Wilt u hen ook financieel steunen? Dat kan via rekeningnummer NL25FVLB0226123154 o.v.v. uitzending fam. Vogelaar. Fijn dat er momenteel al giften binnenkomen.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl