Informatie

In april is het weer zover: Zeilkamp editie 2022! Geef je daarom nu op en wees erbij! Van vrijdagavond 22 april t/m maandagavond 25 april 2022 verblijven we in de accommodatie ‘De Veenhoop’ in De Veenhoop. Dit is de basis van waaruit we 3 dagen lang zeilen, spellen spelen, Bijbelstudie houden en bovenal elkaar beter leren kennen.

Reservelijst

Bij opgave voor het zeilkamp word je in eerste instantie op de reservelijst geplaatst. Deelnemers die catechisatie, zondagavondgroep of een club volgen, krijgen twee weken na het eerste bericht (in het kerkblad en op Instagram) voorrang bij het aanmelden. Daarna is er vrije aanmelding voor iedereen. Is er voldoende plaats dan stroom je (op volgorde van aanmelden) door naar de deelnemerslijst. Indien duidelijk is dat het zeilkamp vol is, worden de deelnemers die op dat moment nog op de reservelijst staan hierover geïnformeerd.

Kosten

De kosten voor het zeilkamp bedragen € 80,- per deelnemer. Dit kan contant, bij Robert-Jan van Eijk, Erasmusplaats 1 of overgemaakt worden op bankrekeningnummer:
NL85 RABO 037 372 9049
t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Sliedrecht
o.v.v. Zeilkamp, je naam en je geboortedatum.

Mocht het zo zijn dat dit een te grote extra last is, dan kunt u contact zoeken met de diaconie van Hervormd Sliedrecht voor financiële ondersteuning. Het e-mailadres is: diaconie@hervormdsliedrecht.nl

Chauffeurs

Ook dit jaar zullen we weer in De Veenhoop moeten komen. Als je zelf kunt rijden en in het bezit bent van een auto, geef je dan op als chauffeur. Vraag dit ook even aan je vader/moeder/opa/oma ed. We zien uit naar jullie enthousiaste aanmeldingen.

Gaat het door?

We hopen  natuurlijk dat we het kamp kunnen laten doorgaan. Maar we zijn afhankelijk van de maatregelen en er bestaat altijd een kans dat het dus niet doorgaat. Wij zullen de deelnemers, leiding en chauffeurs informeren die zich hebben opgegeven op de website. Dit doen we uiterlijk een week van tevoren.

Corona maatregelen

Wanneer je jezelf opgeeft, betekent dit automatisch dat je conformeert aan de corona maatregelen die wij tijdens het kamp stellen. Deze regels communiceren we tijdens of indien nodig voor het kamp. De regels zullen gebaseerd zijn op de dan geldende richtlijnen van de overheid en RIVM. Het mag duidelijk zijn dat we daarmee het kamp zo veilig mogelijk willen laten verlopen. Stel dat je klachten hebt, verwachten we dat deelnemers en leiding thuisblijven.

Heb je vragen? Neem contact op via: zeilkamp@hervormdsliedrecht.nl

Hopelijk tot in april!

De zeilkampleiding
Wieske, Merel, Mark, Vincent, Henry, Ruben, Bram, Robert-Jan en Wim.