Informatie

In april is het weer zover: Zeilkamp editie 2020! Het 24ste zeilkamp op rij, geef je daarom nu op en wees er bij! Van vrijdagavond 17 april t/m maandagavond 20 april 2020 verblijven we in de accommodatie ‘De Veenhoop’ in De Veenhoop. Dit is de basis van waaruit we 3 dagen lang zeilen, spellen spelen, Bijbelstudie houden en bovenal elkaar beter leren kennen.

Reservelijst

Bij opgave voor het zeilkamp word je in eerste instantie op de reservelijst geplaatst. Deelnemers die catechisatie, zondagavondgroep of een club volgen, krijgen t/m 15 januari voorrang met aanmelden. Na 15 januari is er vrije aanmelding. Is er voldoende plaats dan stroom je (op volgorde van aanmelden) door naar de deelnemerslijst. Indien duidelijk is dat het zeilkamp vol is, worden de deelnemers die op dat moment nog op de reservelijst staan hierover geïnformeerd.

Kosten

De kosten voor het zeilkamp bedragen € 75,- per deelnemer. Dit kan contant, bij Robert-Jan van Eijk, Erasmusplaats 1 of overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL85RABO0373729049 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Sliedrecht o.v.v. Zeilkamp, je naam en je geboortedatum.

Mocht het zo zijn dat dit een te grote extra last is, dan kunt u contact zoeken met de diaconie van Hervormd Sliedrecht voor financiële ondersteuning. Het emailadres is: diaconie@hervormdsliedrecht.nl

Chauffeurs

Ook dit jaar zullen we weer in De Veenhoop moeten komen. Als je zelf kunt rijden en in het bezit bent van een auto, geef je dan op als chauffeur. Vraag dit ook even aan je vader/moeder/opa/oma ed. We zien uit naar jullie enthousiaste aanmeldingen.

 

Hopelijk tot in april!

De zeilkampleiding
Wieske, Jor, Mark, Vincent, Bram, Robert-Jan en Wim.