Bezinningsavonden Stille Week

Evenals voorgaande jaren worden in de Stille Week voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen, bezinningsavonden gehouden in de Grote Kerk van onze Hervormde Gemeente Sliedrecht met als thema: ‘Jezus volgen’. Van maandag 26 maart t/m donderdag 29 maart is er elke avond een bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is en ongeveer een uur zal duren. Er wordt onder meer een meditatie gehouden, we zullen enkele liederen zingen en nadenken over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus.
De avonden beginnen om 19.15 uur.
U bent van harte welkom.

Voor mensen die niet in staat zijn deze avonden bij te wonen, maar graag via internet of kerkradio met ons mee willen luisteren, is een liturgie beschikbaar. Graag aanmelden bij:

Wout van Tilburg, w.tilburg2@chello.nl, 0184 410857
of
Rein Westerduin, rg.westerduin@gmail.com, 0184 423151