2015: werk na het beroepingswerk

Aan het begin van 2014 moest ik een druk jaar aankondigen in verband met de zoektocht naar een nieuwe predikant voor onze wijk. Keken we in de adventstijd verwachtingsvol uit naar het antwoord op het door ons uitgebrachte beroep op ds. J.W. Sparreboom te Krimpen aan den IJssel, op woensdagavond 17 december bezorgde hij persoonlijk zijn antwoord op het beroep. Heel erg blij waren we met zijn (hun) positieve beslissing. De brief is na de doopdienst van zondagmorgen 21 december door mij als voorzitter van de kerkenraad  voorgelezen en daarmee aan de gemeente bekendgemaakt. Daarbij is de dank uitgesproken naar de beroepingscommissie en allen die een positieve bijdrage hebben geleverd in dit proces. Wie nog kennis wil nemen van de inhoud van de brief kan de dienst van 21 december beluisteren via de website www.hervormdsliedrecht.nl.
Nu, bij de start van 2015, kunnen we opnieuw een druk jaar tegemoet zien, in verband met de voorbereidingen van de komst van ds. Johan Sparreboom. Met vreugde zullen we, als kerkenraad, de daarmee gepaard gaande werkzaamheden oppakken. We rekenen daarbij ook weer op de ondersteuning van velen, soms door een handje mee te helpen, soms door het geven van een advies, maar in ieder geval door uw gebeden.
Zoals het nu is afgesproken zal ds. Sparreboom op zondag 19 april afscheid nemen van zijn huidige gemeente “De Rank” in Krimpen aan den IJssel. D.V. zondag 10 mei is ’s morgens de bevestigingsdienst in de Grote Kerk en ’s middags de intrededienst. Vanaf die datum zal hij ook zijn werkzaamheden in Sliedrecht beginnen. Het ligt in het voornemen dat, na enige aanpassingen, de pastorie aan de Rembrandtlaan als “uitvalsbasis” gebruikt zal gaan worden. Het gezin Sparreboom zal in de zomervakantieperiode verhuizen, zodat de kinderen de tijd tot aan dat moment op hun huidige school kunnen volmaken.
Met elkaar mogen we uitzien naar mooie momenten in het bestaan van onze wijkgemeente 2 en wensen we elkaar heil en zegen bij alles wat in dit komende jaar mag gebeuren.

Namens de kerkenraad,
Ad de Waard, voorzitter