Verslag diaconievergadering 2 februari

Hierbij een verslag waarbij een aantal punten zijn uitgelicht. Afgelopen maandag hebben we naast een aantal hulpvragen ook twee onderdelen van het beleidsplan besproken. Het jeugddiaconaat en de gehandicapten . Als diaconie vinden we het belangrijk jongeren te betrekken bij de gemeente . Het jeugddiaconaat is daar een voorbeeld van. Het is mooi als onze jongeren door dit werk beelddrager van God kunnen zijn; door het zichtbaar en tastbaar maken van de liefde van Christus. Werkvakanties, jongeren –ouderenbezoek en nieuwe activiteiten krijgen een plek in het plan.

We hebben als diaconie, onder een paar aanvullende voorwaarden, ingestemd met een overeenkomst met betrekking tot HBT, wat staat voor Hulp Bij Thuisadministratie. Hierin werken we als diaconie samen met het IDC (interkerkelijk diaconale commissie) en de burgerlijke gemeente in de vorm van SWS (Stichting Welzijnswerk Sliedrecht).
Het doel is om mensen die moeite hebben hun financiën op orde te krijgen/houden te ondersteunen. De insteek is deze personen/gezinnen te coachen door middel van een thuiscoach. Deze coach begeleidt de mensen met als doel dat men zelf de controle kan houden op inkomsten en uitgaven en zodoende te voorkomen dat men (dieper) in de schulden raakt. Als Hervormde Gemeente Sliedrecht hebben we vier gemeenteleden bereid gevonden om zich hiervoor te laten scholen en in te zetten als vrijwilliger. Van andere kerkelijke genootschappen die zijn aangesloten bij het IDC wordt ook gevraagd vrijwilligers aan te leveren. De professionele begeleiding en coördinatie is in handen van SWS.

Ook dit jaar willen we als diaconie meewerken aan de Paasgroetactie voor gevangenen . De voorbereidingen hiervoor worden gestart.
Het verslag van deze diaconievergadering wil ik graag beëindigen met het de opening van deze vergadering, waarin Marien (onze voorzitter) een inleiding hield op thema blijdschap n.a.v. Psalm 126

Blijdschap dat is: Niet alleen schulden opgelost, maar ook voldoende geld om te kunnen leven;
Blijdschap dat is: Niet allen wordt een conflict beëindigd, maar er is ook vrede om verder te gaan;
Blijdschap dat is: niet alle de tranen worden afgedroogd, maar we lachen, juichen en zingen;
Blijdschap dat is: Niet alleen zonden worden vergeven, maar is ook een nieuw leven met God;
Blijdschap dat is: Alles wat God ons extra geeft boven op wat we denken nodig te hebben.

Als college van diakenen wensen we u en jou en ons deze blijdschap toe!

Een hartelijke groet, namen het college
Arjan den Otter, secretaris.