Financiële ondersteuning zeil- en kinderkamp

Zeilkamp en kinderkamp
Van 1 t/m 4 mei wordt het zeilkamp en het kinderkamp weer georganiseerd. Mocht de bijdrage die hiervoor gevraagd wordt voor u een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van diaconie.
U kunt mailen naar diaconie@hervormdsliedrecht.nl, maar bellen mag ook (0184-422645) Uiteraard kunt u dit ook via uw blokouderling of diaken doorgeven. Als diaconie en als gemeente zouden we niet willen dat een kind om financiële redenen niet mee zou kunnen. Schroom niet om contact te leggen..

Met een hartelijke groet,
Het college van diakenen