A Word from The Pastor

Bergrede van Jezus (11-slot)
Laat het Licht schijnen voor de mensen om je heen.

‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel’ (Matteüs 5: 15-16).

Een lamp moet schijnen: licht geven en daardoor ruimte creëren. Daarom zet je een lamp niet onder iets anders waardoor het licht niet kan schijnen. Zo leer ik van Jezus’ Bergrede om een lamp te zijn die licht geeft in een donkere wereld. Ergens las ik dat we aan de rand van een 3e Wereldoorlog staan! Laten wij dat licht niet verborgen houden. Geef licht in je omgeving door goede daden te doen. Daden die nederigheid en goedheid, barmhartigheid en zuiverheid uitstralen. Het zullen daden zijn die de mensen aan het denken zetten, daden die een verlangen naar onze God en Vader aanwakkeren. Want dit wil Hij: dat mensen Jezus’ Vader, God in de hemel, eer bewijzen.
En dan kun je door Jezus te volgen als het ware baden in het licht. Zonnebaden, zo zou je het ook kunnen noemen. Want zijn warmte en zijn licht zetten je leven als zijn volgeling in een heel nieuw perspectief.
Aangeraakt door het licht van Jezus. Dus gezien door God de Vader zal Jezus’ licht de bron van het licht zijn, dat door jou heen schijnt naar de mensen om je heen.

Kring Verder na Verlies
In de kring Verder na Verlies (VnV) ontmoeten wij elkaar die onlangs of al wat langer geleden een dierbare hebben verloren en zoeken naar een nieuw evenwicht als weduwe/weduwnaar.
Wilt u zich aanmelden voor deze VnV-kring, neemt u dan contact op met zr. Anja Visser-Daudey, tel. 06-31240221. De eerste, van in totaal vijf donderdagmiddagen staat gepland voor donderdagmiddag 6 oktober, 14.00 uur.
‘Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, Zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden’ (Psalm 103: 1-2).

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93