A Word from the Pastor

God is liefde
‘Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer’ (Opwekking lied 464).
In de afgelopen corona-tijd heb ik een tweetal cursussen gevolgd in het ‘stil zijn voor God’. Ik heb daardoor veel geleerd van de predikant dr. Jos Douma die een tweetal webinairs verzorgde over dit onderwerp. De eerste serie bestond uit 21 lessen in de periode tussen Pasen en Pinksteren met als thema: ‘Stil, mijn ziel, wees stil’. Na Pinksteren volgde ik online, de verdiepingscursus ‘In deze stilte’. Zie voor meer informatie zijn website: www.levenindekerk.nl. Ik heb gemerkt dat mijn verlangen om dichtbij God te leven gevoed wordt door stil te worden, stil te zijn. Door stil te zijn van binnen ervaar je de liefde van Gods aanwezigheid. Dr. Douma zegt daar zelf dit over. ‘God biedt ons zijn vriendschap en zijn liefde aan. Hoe belangrijk is het om daarbij stil te staan, eraan te denken, maar vooral: om die vriendschap en liefde te proeven en te ondergaan in de stilte. De woorden, Gods Woorden (= de Bijbel), helpen daarbij. Maar de liefde wordt uiteindelijk voorbij de woorden ervaren, in de stilte van God. Een stilte die vol is van (Zijn) vriendschap.’ Waar liefde is, daar is God. Zo lezen we in het evangelie naar Johannes: ‘Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.’ (1 Johannes 4: 16).

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.