A Word from The Pastor

Mijn leven is Christus
‘Want voor mij is leven Christus en sterven winst.’ Filippenzen 1: 21

Vorige week was de 2e bijeenkomst van de kring: ‘Verder na verlies’. Met elkaar bespraken wij wat een definitief afscheid van je geliefde betekent voor je ‘nieuwe’ leven daarna. Eigenlijk kun je het je niet voorstellen als de liefde van je leven er niet meer is, hoe je leven dan verder moet. Dat bleek ook wel uit wat de verschillende deelnemers aan verdriet, wanhoop en moeite die het hen kostte, naar voren brachten. Wat kun je dan zeggen als pastor, die nog wel met een partner mag samenleven in een gelukkige huwelijksrelatie?
Het lezen van Paulus’ woorden aan de Filippenzen kan en mag mij hierbij behulpzaam zijn. Want was hij het niet die eens na zijn dramatische ontmoeting met zijn Heer Jezus op die weg naar Damascus deze woorden sprak?
‘Want voor mij is leven Christus en sterven winst.’
Korter kun je het haast niet zeggen. En ook niet krachtiger.
We kunnen leven op allerlei manieren omschrijven. Veel mensen doen dat vaak met behulp van die dingen en bezigheden die in hun leven belangrijk zijn: ‘mijn werk is mijn leven’, ‘mijn gezin is mijn leven’, ‘mijn relatie is mijn leven’. Paulus zegt hier heel simpel: ‘Christus is mijn leven!’ Niets is er dus voor hem belangrijker en niets is er voor hem meer waard dan Jezus Christus zelf. En wat is sterven anders dan volmaakt en eeuwig in de nabijheid van Christus zijn?
Mag dat uw gebed zijn, juist in dagen van pijn, verdriet en alleen zijn. ‘Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.’ Want, Hij gaf Zijn leven voor jou!

Vakantie
Van donderdag 5 tot en met dinsdag 10 november ben ik een paar dagen met mijn vrouw in Zuid-Limburg. Deze rubriek zal er dan ook niet zijn.

In Efeze 6 vers 21 lees ik, ten slotte de volgende Zegengroet:
‘De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid! Amen’. Ik geef hem graag door, maar dan in Gewone Taal: ‘En dat God goed zal zijn voor iedereen die houdt van onze Heer Jezus Christus, voor altijd en eeuwig.’

Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.