A Word from The Pastor

…Zachtmoedigheid
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5: 22-23).

We naderen het einde van de behandeling van de vrucht van de Geest. Eén vrucht, verdeeld in 9 partjes die een beeld geven van het onzichtbare werk van Gods Geest in het leven van een christen. Of zoals in 2 Korintiërs 3: 18 staat: ‘… Wij allen … zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld (van de Heer Jezus Christus) veranderd worden.’ Nog twee, om het zo te zeggen karaktertrekken, maken die ene Vrucht compleet. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
U herkent het vast wel. In deze tijd is het belangrijk om op je strepen te staan, je gelijk te halen, je de kaas niet van je brood te laten eten. In de omgang met mensen kan zomaar een harde en veroordelende houding zitten. Assertief zijn. Op zijn tijd mag dit laatste best. Maar als dit komt omdat je denkt dat zachtmoedig zijn iets is voor ‘watjes’, voor softe mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, dan heb je het mis. Er is namelijk veel moed voor nodig om ‘zacht’ te zijn; kwetsbaar, authentiek, oprecht en eerlijk.
Jezus zelf heeft het ons voorgedaan: Hij was de zachtmoedigheid in eigen persoon. Hij zegt in Matteüs 28: 29: ‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart’. En in de Bergrede prijst Hij hen die nederig van hart zijn, gelukkig: ‘Want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’
Wie verlangt daar nu niet naar?

Vredegroet,
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06 49594893