A word from the Pastor

God schenkt ons alles!
’Zal hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?’ Romeinen 8: 32.
Ik kom in mijn ‘werk’ veel gelovige mensen tegen die leven bij de gedachte dat God een eisende God is. Een christelijk leven betekent voor hen dat er van alles van je geëist wordt. Maar niets is minder waar. God is een gevende God.
God geeft. God heeft allereerst Zijn kostbare oogappel, Zijn geliefde Zoon, Zijn vreugde aan ons gegeven, zodat wij weer met Hem verbonden zouden zijn. Op Goede Vrijdag heeft Hij Hem Prijsgegeven en verlaten aan het kruis. Jezus stond zo in onze plaats. God de Vader liet Hem alleen, om ons nooit meer alleen te laten. En zo geeft God alles aan ons, alles wat kostbaar is in Zijn ogen: Zijn Heilige Geest van liefde, van kracht, van heelheid, van volkomenheid, van barmhartigheid, van geduld. Ontvang door Zijn Geest alles. Want alles wat van God is, is in de verbondenheid met Zijn Geest nu ook van ons. Dat is overweldigend veel en overweldigend gaaf.
‘Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta!’

Huiskring Verder na Verlies
(vooraankondiging)
Al twee keer heb ik met weduwen een huiskamerkring mogen beleven over rouw- en verliesverwerking. Ook in het voorjaar van 2022 wil ik, samen met zr. Anja Visser-Daudey, zelf weduwe, Blauwe Reiger 28, 3371 JV Hardinxveld-Giessendam, weer een kring houden. De 5 donderdagmiddagen die wij bij elkaar komen in de ruime huiskamer van zr. Ria Mudde, zijn: 28 april, 12 mei, 9 juni, 14 en 28 juli. Geïnteresseerde broeders en zusters uit alle wijken (1 t/m 4) die recent of al wat langer geleden te maken hebben gekregen met een groot verlies in hun leven, nodigen wij van harte uit om hieraan mee te doen.
Voor meer informatie en ervaringen kunt u contact opnemen met Anja Visser. Bij haar kunt u zich ook opgeven. Dit kan via een e-mail of telefonisch. Haar gegevens zijn: jsvisser53@hotmail.com, tel. 06-31 24 02 21.

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93