Adventsliederen

Liederen en muziek zijn prachtige middelen om je te helpen in deze Adventstijd op de toonhoogte van hoop en verwachting te komen, juist te midden van veel donkerheid of overdadig kunstlicht. Voor de één zijn de ‘evergreens’ uit de liedbundels daarbij helpend. Een ander hoort op van een Adventslied dat nog niet zo oud is. En soms dan valt je in een lied dat helemaal niet als Adventslied is geschreven ineens een regel op die je raakt, juist omdat die tóch iets prachtigs zegt over hoop en verwachting. Ik deelde het al op de Kerkapp, maar graag ook hier: een regel uit het liedje van Matthijn Buwalda ‘Altijd nog wel ergens Halleluja’. Te vinden op Youtube en Spotify. ‘Er klinkt altijd nog wel ergens Halleluja. Ook al hoor ik het soms niet, ‘k geloof van wel. En als het langer duurt dan wat je hart kan hebben, dan zing ik het voor jou en voor mezelf. Er klinkt altijd nog wel ergens Halleluja. Gelukkig maar, het neemt me altijd mee. ‘t Is een echo uit het land waar ik naar toe ga.
En een liedje voor de lange reis daarheen.’
Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout