Avondmaalsdienst in ‘Overslydrecht’

Zoals te doen gebruikelijk is er op Goede Vrijdag een avondmaalsviering om 15.30 uur in Overslydrecht. Deze is bedoeld voor de bewoners van dit huis en de bijbehorende aanleunwoningen. Voorganger is ds. G.J. Mink. In de dienst staan we stil bij het eerste kruiswoord van Christus: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’
(Lucas 23: 34a).