Terugblik op de doopdienst

Zondag 26 maart werd aan zes kinderen van de gemeente de heilige doop bediend.
De tekst van de verkondiging was Marcus 10: 32a: ‘Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang.’ Rond het volgen van Jezus waren ook de doopteksten gekozen:
• Siem Bakker: ‘Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’
(Johannes 8: 12);
• Sanne de Groot: ‘Jezus zei: ‘Wanneer de herder al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen’ (Johannes 10: 4-5);
• Kyan de Knikker: ‘Jezus zei: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand
roven’ (Johannes 10: 27-28);
• Jasmijn Noordergraaf: ‘Tegen allen zei Jezus: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen’ (Lucas 9: 23);
• Vito van Renswoude: ‘Jezus zei: ‘Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden’ (Johannes 12: 26);
• Joppe van de Wetering: ‘Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem’ (Matteüs 4: 19-20).