Belijdenisdienst wijken 1 en 2

Afgelopen zondagmorgen was de bijzondere dienst waarin negen jonge mensen hun geloof beleden hebben. De dienst stond in het teken van de volharding waartoe we geroepen zijn. Dat kwam tot uiting in de preektekst, maar ook in de belijdenis- en doopteksten.
Deze geven we hieronder nog een keer weer:
– Danny Stierman: ‘Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden’ (Matteüs 10: 22);
– Benjamin van der Kuijl: ‘Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed’        (Handelingen 1: 14);
– Leanne van der Kuijl-den Herder: ‘God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt, schenkt Hij het eeuwige leven’ (Romeinen 2: 6-7);
– Jeroen Aantjes: ‘Volhard in het gebed, wees daarbij waakzaam’ (Kolossenzen 4: 2);
– Stephanie Aantjes-de Groot: ‘Waar het zaad in goede aarde valt, dat zijn zij die het
Woord horen, het in een oprecht engoed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen’ (Lucas 8: 15);
– Twan van de Wetering: ‘Zalig is de man die in verzoeking volhardt, want als hij
beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die Hij beloofd heeft
aan wie Hem liefhebben’ (Jakobus 1: 12).
– Steffi van de Wetering-van Wijngaarden: ‘Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we
ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met Hem heersen’
(2 Timoteüs 2: 11-12);
– Mark Prins: ‘Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en
zachtmoedigheid’ (1 Timoteüs 6: 11);
– Diana Prins-van Tilborg: ‘Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want
wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen’
(1 Timoteüs 4: 16).