Bericht van de Zendingscommissie wijken 1 en 2

Zendingscommissie wijk 1-2
Rekeningnr: NL25FVLB0226123154
t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
Email: zending1-2@outlook.com

Kerk in Actie
De afgelopen jaren kon u uw giften voor de zending doneren in de zendingsbussen die bij de uitgang van onze kerken hangen. Deze giften werden overgemaakt naar Kerk in Actie. De zendingscommissie wijk 1-2 zag deze donaties per jaar ongeveer met 10% verminderen. Het leek ons goed om deze donaties meer onder de aandacht te brengen, maar dan op een wat specifiekere manier. We willen dan ook per kwartaal een doel kiezen waar Kerk in Actie aan doneert. Voor dit jaar hebben we nog 2 kwartalen te gaan.
Het 3e kwartaal hebben we gekozen voor een project in Bangladesh:
Projectnummer Z 00400 ‘Opbouw van Christelijke gemeenschappen in een islamitisch land’.
Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh.
Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, maar krijgen ook weerstand van familie, vrienden en gevestigde kerken. Ze voelen zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken. De organisatie Isa-e Church Bangladesh ondersteunt deze christenen daarom bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen. Isa-e Church steunt
niet alleen de opbouw van kerken, maar helpt kerken ook een maatschappelijke rol te vervullen. Zo worden de kerken bovendien beter geaccepteerd door de bevolking. De organisatie Isa-e Church (Kerk van Jezus) wil een brug slaan tussen geïnteresseerde moslims en de christelijke samenkomsten, die voor hen vaak moeilijk te begrijpen zijn.
De bevlogen medewerkers van de organisatie zetten zich in om moslims met interesse
in het christelijk geloof, inzicht te bieden in het Evangelie.
Wat kan Isa-e Church doen met uw steun?
1) Aanschaf van bijbels: € 2,55 per stuk.
2) 5 plattelandsdokters worden getraind per jaar: € 290,- per persoon.
3) Schoolmaterialen voor kleuters: € 122,50 per school.
4) Vrouwen- en jongerenkampen voor 100 personen, 3 dagen: € 2.500,- per kamp.
5) Training voor voorgangers, 4 keer 2 weken per jaar: € 518,- per voorganger.
6) Productie van 1 CD met liederen uit hun liedboek: € 1.400,-.
Steun dit werk door te doneren in de zendingsbussen bij de uitgang. U kunt dit werk ook steunen door uw giften over te maken op de rekening van de zendingscommissie wijk 1-2 o.v.v. ‘gift Bangladesh’.
Het 4e kwartaal hebben we gekozen voor een project in China:
Projectnummer Z 009195 ‘Vertaling en verspreiding van de Bijbel in China’.
Op de website van ‘Kerk in Actie’ kunt u meer informatie lezen onder het kopje ‘Projecten’. Als u het projectnummer invult , komt u op het project uit.
Uw giften worden hartelijk aanbevolen.

Bericht van familie Vogelaar, vanuit de blogs
‘Hij (God) wil dat we Hem trouw dienen, met heel ons hart, zonder bang te zijn’.
-Dit is de eerste bijbeltekst die familie Vogelaar uit het hoofd geleerd heeft in hun nieuwe huisgodsdienst. Veel mensen koken niet in Yogyakarta, wij ook niet en we hebben er ook geen faciliteiten voor, maar we eten bij één van de vele eettentjes die de stad rijk is. Onze gewoonte is nu om rond 5 uur (dus een half uur voor we het avondeten gaan nuttigen) bij elkaar te komen, samen te zingen, te lezen uit de Bijbel en te bidden.
-In de kerk wordt ook op een andere manier meegelezen met het woord van God, namelijk vanaf de mobiele telefoon (wordt hier HP genoemd). Yogyakarta is nl. een echte studentenstad en de GKI weet veel christelijke studenten te trekken. Een positieve zaak, maar toch is er ook een andere kant. Om ons heen zien we ook dat de telefoon vooral tijdens de preek voor andere dingen benut wordt. Is dit in de kerken in Nederland anders?
-Dan het Suikerfeest: het is een speciale tijd voor de moslim. De perioden van het vasten geeft ook een ‘boost’ aan hun geloof. Ook ons valt op dat het bij de moskeeën en in de gebedshuizen drukker is dan normaal. Toch doen niet alle moslims mee. Vasten: de Heere Jezus gaat ervan uit dat zijn discipelen vasten. Ook in de traditie van de Nadere Reformatie is het vasten een waardevolle geestelijke oefening. Waarom is het vasten bij veel christenen in Nederland eigenlijk zo in onbruik geraakt?

In overleg met de GZB hebben we besloten om tot na de bevalling hier in Yogyakarta te blijven. Waarom:
– Het ziekenhuis in Makassar, was volgens de verzekering niet voldoende in staat om, om te gaan met eventuele complicaties bij een bevalling.
– Bevallen in een onbekende stad, waar we bijna niemand kennen en in een ziekenhuis waar je je niet op je gemak voelt, gaf met name Lourina een heel onzeker gevoel.
– We kunnen dan gewoon in ‘ons’ huisje blijven. Dat is ook voor de kinderen allemaal een stuk rustiger. Nu kunnen ze gewoon naar school.
– We kunnen langer taalstudie doen. We doen echt ons best, en maken zeker vorderingen. Het is fascinerend om heel bewust als volwassene een andere taal te leren. Ook heel frustrerend soms. Het gaat echt te snel. Zoveel woorden ook die we nog niet weten, nog niet kunnen onthouden, nog niet goed herkennen in een gesprek. Je voelt je soms zo machteloos om precies te zeggen wat je wilt zeggen. Vooral als het om gevoelens gaat.
Na de bevalling (waarschijnlijk ergens begin augustus) hopen we zo snel als mogelijk is naar Palopo te reizen. Dat zal vanaf dan onze woon- en werkplek zijn.

Een hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl