Beroep

Afgelopen zondag werd door de kerkenraad van wijk 2 bekend gemaakt dat geen bezwaar is ingekomen tegen de gevolgde beroepingsprocedure en dat dus het toegezegde beroep op Ds. N.W. van den Houten te Dordrecht kan worden uitgebracht. Het beroep is woensdag 4 juni door een delegatie van de kerkenraad aan Ds. Van den Houten overhandigd. Hij heeft 3 weken bedenktijd, dus tot uiterlijk 25 juni. Nu al melden we enkele belangrijke geplande datums, te weten zondag 15 juni a.s.; dan hoopt Ds. Van den Houten voor te gaan in de morgendienst in de Grote Kerk. U als gemeente kunt kennismaken met de familie Van den Houten op een bijzondere gemeenteavond in de Maranathakerk op donderdag 19 juni om 20.00 uur. We rekenen op uw aller belangstelling en roepen u op het beroepingswerk in uw gebeden te gedenken.

Ds. Van den Houten heeft met het oog op een eventuele komst naar Sliedrecht een aantal vragen geformuleerd. Zelf geeft hij daarover het volgende aan: Om nog een beter beeld te krijgen, wat er bij u als gemeenteleden leeft, wil ik u vragen om als groep of als individueel gemeentelid onder woorden te brengen naar wat voor een type predikant en gemeente u uitkijkt. Verder verneem ik graag waar u bezorgd over bent, wanneer u denkt aan uw eigen gemeente. Dat kan mij verder helpen om een goede afweging te maken over het op mij uitgebrachte beroep.
Wilt u hier aan mee doen, meldt u zich dan via de mail of telefoon bij Ad de Waard: ad@dewaardsl.nl of 499449.

Als u interesse heeft in de complete vragenlijst, klik dan
Vragenlijst Ds. Van den Houten