Beroepen predikant bedankt

Zoals zondag afgekondigd werd heeft ds. Van den Houten bedankt voor het beroep naar Sliedrecht.
Een toch wel heel teleurstellende mededeling. We laten ons blijkbaar onwillekeurig meevoeren in een positieve flow van een serie ontmoetingen en intensieve contacten met Ds. en mw. Van den Houten.
Openheid en vertrouwen mocht er zijn, de “klik” was er en toch . . . niet de bevestiging dat Hervormd Sliedrecht hun toekomstige plek is. Dan toch na evaluatie van de werkwijze en communicatie als kerkenraad en beroepingscommissie de draad weer oppakken. We danken allen die een bijdrage hadden in het beroepingswerk, de voorgesprekken, de kennismakingsgesprekken en de Gemeenteavond. Wilt u met ons mee blijven bidden en meeleven dat Hij een licht op ons pad en een lamp voor onze voet zal blijven.