Beroepingscommissie wijk 2

Het uitgebrachte beroep op ds. M.H. Vastenhout is op 17 februari ingegaan. De bedenktijd is drie weken en loopt tot 10 maart 2021. Een periode van nadere kennismaking is ingegaan. Zo werd vorige week de pastorie aan de Rembrandtlaan bezichtigd en vond een gesprek met de kerkrentmeesters plaats. Ook is inmiddels een ontmoeting geweest van Michiel en Sandra met Gert en Gisela Mink en met pastor Harm Jansen. De eerstvolgende ontmoeting is 28 februari in de morgendienst in de Grote Kerk, waarin ds. Vastenhout voorgaat en waarbij ook het gezin (Sandra, Jesper en Jinthe) aanwezig zal zijn. Na afloop van de dienst kunnen de kerkgangers (beperkt tot 30 personen) het predikantsgezin welkom heten en Gods zegen toewensen bij de te nemen beslissing. Woensdag 3 maart is een ontmoeting gepland in de Maranatha Kerk en ook de Grote Kerk met diverse vertegenwoordigers van de activiteiten in onze Hervormde Gemeente en met de
Wijkkerkenraad.
Naast een oproep tot gebed wil ik u ook aanmoedigen om het gezin te laten weten dat ze hartelijk welkom zijn, door middel van een mailtje, kaartje, tekening of dergelijke. De adresgegevens zijn: Fam. M.H. Vastenhout, C. Branderhorststraat 7, 4266 EK Eethen.
E-mail: predikant@hervormdeethendrongelen.nl.

Namens de beroepingscommissie,
Gert de Bruin (voorzitter)