Betalingen voor Solidariteitskas 2014

Van gemeenten voor gemeenten….
Deze weken is of wordt bij alle belijdende leden van onze hervormde gemeente de envelop met acceptgirokaart bezorgd voor de Solidariteitskas. In de envelop vindt u ook een foldertje waarin het doel hiervan uitgelegd wordt. Het woord solidariteitskas zegt het eigenlijk al: solidair zijn als het echt nodig is. De landelijke solidariteitskas van de Protestantse Kerk in Nederland helpt als een plaatselijke gemeente niet langer zelfstandig kan bestaan; er worden kerkelijke activiteiten betaald die door een gemeente soms niet meer op te brengen zijn. Maar ook landelijke activiteiten, zoals studenten-, doven-, binnenvaart- en koopvaardijpastoraat, worden uit deze kas betaald. Als gemeente zijn wij verplicht voor ieder belijdend lid € 5,- af te dragen aan de solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer inkomsten krijgen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vragen wij u in dit schrijven om een bijdrage van e 10,-. Een klein bedrag, maar van grote waarde. Wij hopen te mogen rekenen op uw solidariteit om zo ook bij te kunnen dragen aan de opbouw en het voortbestaan van de plaatselijke gemeenten. Wij vragen uw bijdrage over te maken op de manier zoals aangegeven op de acceptgirokaart. Alvast bedankt voor uw bijdrage! Mocht u deze bijdrage al vooruit betaald hebben, wilt u dit bericht dan als niet geplaatst beschouwen.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom en Leen Kleijn