Bevestiging en intrede ds. Den Boer in Goedereede

Afgelopen zondag, op zijn verjaardag (!),  werd onze oud-predikant ds. Den Boer bevestigd in zijn nieuwe gemeente Goedereede en deed hij intrede met een preek uit 2 Timotheüs 2: 1-13. Het thema van de intrededienst was ‘Maar het Woord van God is niet gebonden’.

Daarmee is hij ‘losgemaakt’ van de Hervormde Gemeente van Sliedrecht, en zijn wij als wijk 3 nu echt herderloos. Maar zoals het thema van de intrededienst al aangaf: Het woord van God is niet gebonden aan welke plaats dan ook. Het Evangelie mag voortgang vinden in Goedereede, maar zeker ook in Sliedrecht. Wij bidden dat ds. en gezin Den Boer zich snel thuis zullen voelen in Goedereede en danken met de gemeente in Goede-reede dat zij sinds september 2019 weer een eigen predikant hebben.